Vorming Motief

22 februari 2014, 11 uur

Verontwaardigd. En nu? Verrassingsprogramma
Uit het aanbod van vormingsinstelling Motief vzw

vzw Motief

Meer en meer mensen zijn verontwaardigd over hoe armen in onze samenleving uitgesloten worden, hoe asielzoekers zonder pardon uitgewezen worden, hoe moeilijk degelijke en betaalbare woningen te vinden zijn, hoe winstmaximalisatie boven duurzaamheid en ethisch ondernemen komt te staan… Soms lijkt het alsof we ons enkel kunnen aanpassen aan het dominant denken.

Vanuit deze verontwaardiging ontstaan echter ook ver-schillende alternatieven, die ons tonen hoe we meer recht-vaardig en solidair kunnen samenleven. Waar vinden we deze alternatieven? Hoe kunnen zij ons inspireren? Welke keuzes staan centraal in deze initiatieven?

Deze reeks daagt mensen uit om verrassend verzet te ontdekken. We maken kennis met drie verzetspraktijken en denken vanuit deze ervaring na over hoe verandering kan plaatsvinden, hoe verontwaardiging kan inspireren, hoe anders leven werkelijk mogelijk is.
Interesse? Mail dan naar samira.azabar@motief.org voor meer info. Plaatsen beperkt!

 Begeleiding: Samira Azabar, Anneleen Decoene, Rosalie Heens
 Data: 3 zaterdagen, van 11-18 uur: 22 februari, 22 maart, 3 mei
 Plaats: Brussel (Antwerpen)
 Inschrijven: vzw Motief, info@motief.org, tel. 03 216 9483
 Deelnameprijs: volgens inkomen, zie www.motief.org/
 Cursuscode: 100.954
Zie ook de voorjaarsbrochure blz. 20 ( ligt in de hal van de kerk).
Greet Heslinga

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Bethlehemkerk in Anderlecht

Het klimaat ligt op ons bord