Voorbereiding voor de kerkdienst van 21 januari

9 januari 2018, 10 uur

Op 21 januari a.s. zal ds. Eefje van der Linden – ons wel bekend – in onze kerk voorgaan. Dat is in de periode waarin we bidden voor de eenheid van de kerken.

Ds. Van der Linden zou die dienst graag voorbereiden samen met een aantal gemeenteleden.
Daartoe zullen we op dinsdag 9 januari a.s. om 10:00 uur bijeenkomen in de consistoriekamer van onze kerk. Iedereen die wil meedenken en meewerken is van harte welkom!

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty