Volwassenencatechisatie

2 december 2013, 20 uur

De volwassenencatechisatie begint weer op maandag-avond

2 december om 20 uur. Ook dit seizoen willen Ste-phanie en Heino van Houwelingen-Roels onze gastgevers zijn; zij wonen in de wijk St. Gillis. Op de eerste bijeen-komst willen we samen overleggen hoe, met wat en wan-neer we de catechisatie willen vormgeven. Deze catechisa-tie staat open voor iedereen die ouder is dan 18 jaar. Ieder-een die geïnteresseerd is, is welkom: belijdende leden, kri-tische leden, twijfelende leden, niet-leden…

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty