Voleindingzondag

22 november 2015, 10.15 uur

Herdenking van onze overledenen

22 November is de jaarlijkse voleindingzondag: de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze dag zullen we de mensen gedenken die ons dit jaar ontvallen zijn. We hebben aan een andere
liturgische vormgeving gewerkt. Een verschil met vorige jaren is dat u, na het noemen van de namen, wordt uitgenodigd om zelf naar voren te komen en een kaarsje aan te steken voor een overledene. De overledene kan iemand uit uw eigen kring zijn die dit jaar overleden is, maar ook iemand die al veel eerder is overleden, iemand die al dan niet gekend was in de gemeente, maar vooral iemand die u persoonlijk wilt gedenken. Als u wilt mag u zeggen aan wie u denkt als u een kaarsje aansteekt, maar dat hoeft zeker niet.

ds. Anne Kooi

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty