Vocaal Ensemble Gaudeamus concert in kerstsfeer

22 december 2013, 16 uur

Op zondag 22 december van 16 tot 17 uur verzorgt het Vocaal Ensemble Gaudeamus een concert in kerstsfeer in de Kapel Zavelenborre, Frans Verbeekstraat 158A te Over-ijse. Aan dit concert werken mee: het vocaal ensemble Gaudeamus o.l.v. Filips Pieters, Anna Rusakova, piano/orgel, en Michel Goossens, orgel (onder voorbehoud).
Na afloop wordt u een glaasje aangebo-den. De toegang is gratis. U bent allemaal van harte uitgenodigd om dit concert bij te wonen. We hopen op een grote opkomst.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty