Tyndale lezing in Vilvoorde

18 april 2017, 20 uur

De Protestantse Kerk Vilvoorde en het William Tyndalemuseum nodigen u graag uit voor: de Tyndale lezing 2017

Dinsdag 18 april organiseert het museum haar jaarlijkse Tyndale lezing. Dit jaar vieren de protestantse kerken 500 jaar Reformatie. Bij die gelegenheid nodigden we dr. W.O.R. Willems uit. Hij is conservator van ons museum, voormalig rector van de Faculteit voor Protestantste Godgeleerdheid te Brussel, kerkhistoricus en emeritus predikant.

Is Bijbelvertalen Hervormen of Verraden? ook onze Vlaamsche en Nederlandstalige vertalingen van de Bijbel

Het museum opent die dag ook officieel haar Luthertentoonstelling. U bent van harte welkom dinsdag 18 april om 20.00 uur aan de Rondeweg 3/1 te Vilvoorde.

Na afloop vieren we dit bijzondere jaar voor de protestanten met een receptie. U kunt zich aanmelden voor deze avond op: tyndalemuseum@protestantsekerkvilvoorde.be of 02 251 39 45 www.protestantsekerkvilvoorde.be

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Bethlehemkerk in Anderlecht

Kom op voor je kerk!