Tentoonstelling De andere verbeeld / verbeeld gevaar

6 november 2013, 10.30 uur

De andere verbeeld / ver-beeld gevaar belicht de beeldvorming over ‘zwarten’, ‘joden’, ‘Tur-ken’, ‘ketters’ en ‘katho-lieken’. Dit gebeurt aan de hand van voorbeelden uit de Vlaamse en Nederland-se religieuze kunst van ca. 1450 1750. Deze kunst blijkt vaak vooringenomen en stereotiep. Een knipoog naar het beeldgebruik in de media van vandaag maakt de-ze tentoonstelling actueler dan ooit.

De andere verbeeld / verbeeld gevaar werd gerealiseerd voor jongvolwassenen en wil iedereen inspireren! Vanaf woensdag 6 november kan u de expo bezoeken in de H. Magdalenakerk in Brugge, de eerste halte van een lange rondreis door de Vlaamse Gemeenschap.

Programma:
woensdag 6 november

Plaats:
Heilige Magdalenakerk, Schaarstraat, 8000 Brugge

Inschrijving:
Kerkwerk Multicultureel Samenleven vzw, Huidevetters-straat 165, 1000 Brussel, karen@kms.be, Tel: 02 502 81 01

Contact en info:
Karen Wyckmans

Tel: 0479 759 398

Medewerker erfgoedpro-ject: De andere verbeeld / Verbeeld gevaar

www.deandereverbeeld.wordpress.com

www.kms.be

Tentoonstelling in Brugge van 6 november – 6 decem-ber.

Later verder in het land.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty