Taizéviering Tervuren

10 april 2014, 20 uur

In Tervuren vinden de Taizévieringen plaats in de St. Jan-Evangelist kerk om 20 uur op 13 maart, 10 april en 8 mei
2014. Naderhand is er ontmoeting met een drankje.

Inlichtingen: E.H. Jan Herinckx, tel. 02 731 26 86.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty