Taizéviering in Dilbeek

17 maart 2018, 18.30 uur

Plaats: Parochiekerk Sint-Dominicus-Savio, Stationsstraat 275, 1700 Dibeek


Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty