Taizéviering in Dilbeek

21 april 2018, 18.30 uur

Plaats: Parochiekerk Sint-Dominicus-Savio, Stationsstraat 275, 1700 Dibeek


Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

30 mei 2019 – ProFest in Gent