Synodevergadering

21 mei 2016, 10 uur

Op de agenda staat:

De verkiezing van de voorzitter. Onze vorige predikant, Ds. Steven Fuite heeft er eind december zijn eerste vier jaar op zitten. De synodevergadering spreekt zich uit voor zijn herverkiezing of voor een andere kandidaat.

Boeiend is dat, dit jaar, de rest van de dag gewijd is aan een studiedag over ‘Jeugd en het jeugdbeleid van de gemeenten’.

Deze thematische studiedag staat open voor een ieder die betrokken is bij het werken met jeugd of ideeën wil opdoen over het werken met kinderen, jongeren en jonge gezinnen binnen de kerk.

Als gastspreker verwelkomen we die dag Corjan Matsinger. Corjan is getrouwd en vader van 4 kinderen. Van 2000 tot 2014 werkte hij bij Youth for Christ bij de afdeling kerk. Sinds 2010 klimt hij regelmatig in de pen en heeft sindsdien meerdere boeken op zijn naam staan over (missionair) jongerenwerk. Hij heeft een passie voor het spreken voor jongeren tijdens jeugddiensten en festivals en geeft regelmatig lezingen voor ouders en jeugdleiders.

Daarna zullen we aan gesprekstafels in kleine groepen over het thema nadenken en ons zo door elkaar laten inspireren. In de namiddag staan er verschillende workshops op het programma rond werken met jongeren binnen en buiten de kerk.

Om praktische redenen moet je je van tevoren opgeven. Meld je vóór 7 mei aan via uniprobel@skynet.be met vermelding van je naam, voornaam en de plaatselijke VPKB-kerk waartoe je behoort.

Traditie is niet het koesteren van de as, maar het doorgeven van het vuur. (Gustav Mahler)

 

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty