Studiedag over Pionieren

6 oktober 2018, 9.30 uur

Studiedag pionieren in onze kerk aan de Graanmarkt
op zaterdag 6 oktober en 9 februari
telkens van 9.30 – 14.00

De eerste dag wordt het thema bepaald door de hoofdvraag, wat wij als VPKB van een pionier en van een pioniersplaats verwachten.
De tweede studiedag gaat meer over de vraag hoe we deze vorm van kerkzijn structuur geven en welk kader we nodig hebben om dit binnen onze Belgische context te laten slagen.
Beide dagen richten zich tot predikanten, pioniers, proponenten, districtsbesturen, kerkenraadsleden en staan open voor iedereen die belangstelling heeft en mee wil denken.

ds.Steven Fuite, Synodevoorzitter VPKB

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

30 mei 2019 – ProFest in Gent