Studiedag Ecokerk i.s.m. KU Leuven

28 oktober 2015, 9 uur

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Komt allen tezamen!

Kerstviering op 25 december, aanvang: 9.45 uur