Scheppingszondag

3 september 2017, 10.15 uur

Sinds enkele jaren kent de VPKB een jaarlijkse ‘Scheppingszondag’: een zondag waarop aandacht geschonken wordt aan het behoedzaam omgaan met de wereld waarop we leven.
De Bijbellezingen en de liederen zullen, meer dan anders, in het teken staan van duurzaamheid en milieu, van Gods liefde voor de wereld en voor allen die haar bewonen.
Aanbidding van de Schepper houdt immers ook respect in voor zijn schepping en voor al zijn schepselen!

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty