Protestantse Radio

17 december 2014, 19.05 uur

Radio PRO: VRT Radio 1
17 december: ‘Effata, ga open!’ door Frank Marivoet

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Komt allen tezamen!

Kerstviering op 25 december, aanvang: 9.45 uur