Protestantse Kerstdienst op televisie

25 december 2014, 10 uur

VRT – Protestantse Erediensten op TV één, 10 uur
Kerstviering in Eurovisie

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty