Oecumenische Viering in het teken van het klimaat

7 september 2015, 19 uur

Het klimaat verandert
Velen hebben daar nu al onder te lijden, en als we niets doen zullen ook onze (klein-) kinderen en toekomstige generaties de gevolgen ervan ondervinden.

Voor de kerken wereldwijd is dit ook een grote zorg.
Zij zijn er volop mee bezig. Vooral in voorbereiding op de bepalende VN klimaattop dit jaar in Parijs (30 november tot 11 december).
Zij zien hier ook voor gelovigen een reusachtige opdracht, die tot het hart van ons kerk-zijn behoort.

De kerken willen in voorbereiding op deze klimaattop stilstaan bij onze zorg voor de schepping.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor de bijzondere  meertalige Oecumenische Viering in de kathedraal in Brussel op: maandag 7 september om 19.00 uur.

Naast het koor van de kathedraal, verleent ook het koor van de Orthodoxe Kerk haar medewerking.
Ds. Steven Fuite, synodevoorzitter van de VPKB zal de woordverkondiging doen.

Zorg voor de Schepping … Het klimaat verandert MIJ OOK

Datum: 7 september om 19.00 uur
Plaats: St. Michiels Kathedraal te Brussel
Voorgangers: Mgr. André-Joseph Léonard, ds. Steven H. Fuite en vertegenwoordigers van de Orthodoxe- en Anglicaanse Kerk

i.s.m. VPKB Commissie Kerk in de Samenleving, Ecokerk, Entraide et Fraternité, Broederlijk Delen, CEC, COMECE

 

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty