Oecumenische Bijbelavond

25 februari 2015, 20 uur

Rijkdom en armoede bij Lucas.

In het najaar 2014 werden in de reeks “Bijbelen” twee avonden rondom Paulus georganiseerd. Een 25-tal mensen uit de parochies van Tervuren en Overijse en uit onze gemeente, namen deel aan deze oecumenische bijbelavonden. De bijbelgedeelten werden gelezen en besproken in het licht van de actualiteit.

In 2015 worden twee avonden rond rijkdom en armoede in het Lucasevangelie georganiseerd. Als arts kwam Lucas in contact met mensen uit alle lagen van de bevolking en het thema van de armoede liet hem niet onberoerd. In een tijd van de toenemende kloof tussen rijk en arm, heeft de evangelist Lucas ons wel wat te vertellen. In de voorbereidingstijd naar Pasen, die dan begonnen is, is dit een goede gelegenheid voor een bijbelse bezinning over dit thema.

De theoloog Peter Houlleberghs uit Tervuren, zal deze avonden weer begeleiden. Van harte welkom!

Data: woensdag 25 februari en 11 maart van 20 – 22 uur

Waar: Zaal Ter IJse, Stationsstraat 8, Overijse

Organisatie: KWB-Tervuren i.s.m. parochie Tervuren en Overijse, de gemeenschap van Zavelenborre en de Protestantse Kerk Brussel (regio Tervuren – Overijse)

Kosten: vrije bijdrage

Greet Heslinga

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Bethlehemkerk in Anderlecht

Het klimaat ligt op ons bord