Oecumenisch Vluchtelingenplatform

3 juni 2016, 18 uur

Appel aan de asiel- en vluchtelingenpolitiek 
Oecumenisch vluchtelingenplatform in de Euregio Maas-Rijn (B/D/NL)

Twee jaar geleden hebben wij – instellingen en privépersonen verenigd in het bovengenoemde vluchtelingenplatform – een resolutie opgesteld onder de titel: ‘Vluchten is geen misdaad – vluchten is een mensenrecht’.

Deze heeft – zelfs buiten de Euregio Maas-Rijn – veel positieve waardering gekregen. Toch zijn de daarin vervatte voorstellen en eisen nog niet eens in een begin van politiek handelen omgezet. Maar de toestand van de vluchtelingen is sindsdien op dramatische wijze verslechterd. De politiek verantwoordelijke personen en instellingen in de Europese Unie en haar lidstaten zijn nog ver verwijderd van een gemeenschappelijke strategie tot verbetering van de toestand van de vluchtelingen.

In grote zorgen hebben wij onze twijfels en eisen opnieuw geformuleerd in een Euregio-appel. Zij knopen aan bij de genoemde resolutie en intensiveren de daarin genomen standpunten.

Wij verzoeken u hierbij nadrukkelijk, u open te stellen voor onze argumenten en deze binnen uw invloedssfeer om te zetten in politiek handelen. Zonder een consequente, op het welzijn van de vluchtelingen gerichte oplossing worden wij niet alleen steeds meer schuldig aan hun ellende, maar dragen wij ook nog bij aan een verdere destabilisatie van de Europese Unie en haar lidstaten.

Laat ons gemeenschappelijk werken aan een open samenleving waarin ook ruimte is voor mensen wier leven bedreigd is en die geen toekomstperspectief hebben.

Wij hopen dat u onze wens in deze wilt aanvaarden en deze energiek wilt ondersteunen en bevorderen. Op vrijdag 3 juni om 18 uur wordt het Appel in een kerk in Aken gepresenteerd.

 

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty