Oecumenisch Forum, Overijse

13 november 2014, 20 uur

Respect voor mensenrechten dichtbij…

De najaarslezing van het Oecumenisch Forum zal doorgaan op donderdag 13 november om 20 uur in CC Den Blank in Overijse.
Thema: Respect voor mensenrechten dichtbij en rondom ons. (Over vluchtelingen en mensenrechten).

Sprekers: Tetty Rooze (Protestants Sociaal Centrum, Antwerpen) en Dr. Walter Ceuppens (KUL), theoloog, essayist en dichter.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty