Nieuwjaarsreceptie wijk Zuid-Oost

19 januari 2014, 16 uur

Alle leden van de wijk Zuid-Oost zijn van harte uitgeno-digd voor een nieuwjaarsreceptie op

zondag 19 januari van 16 tot 18 uur. ten huize van:

Mw. Elly Blom-Rietveld, Overijse, tel: 02 687 45 24.

Graag een telefoontje naar de gastvrouw of een van de wijkdames (zie achterzijde van de Kerkbrief) of u wel of niet aanwezig kunt zijn. Wij hopen op een grote opkomst om het nieuwe jaar goed te beginnen.

Namens wijk ZO

Janneke Wilbrenninck

 

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty