Nieuwjaarsreceptie wijk Noord-Oost

11 januari 2014, 17 uur

De nieuwjaarsreceptie voor wijk Noord-Oost zal plaatsvin-den op

zaterdag 11 januari van 17 tot 19 uur bij:

Hans en Nel Scholten, Tervuren, Tel. 02 767 71 25

Kinderen en leden van andere wijken zijn ook van harte welkom. Graag een telefoontje om uw komst aan te melden.

Namens wijk NO

Nel Scholten

 

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty