Napraten over de kerkdienst

24 februari 2019, 12.15 uur

Deze winter hervatten we de kerklunch die een paar jaar geleden tijdelijk een succes was.
Op de zondagen 27 januari en 24 februari organiseren we na de dienst van ca. 12.15 tot 13 uur een eenvoudige lunch in de consistoriekamer. We praten dan na over de dienst en ds. Anne zorgt dat er een actuele theologische tekst klaar ligt om te lezen en samen te bespreken.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

18 augustus 2019 – Geuzenfeest in Korsele