Muziek-, Poëzie- en Zangmiddag

23 februari 2014, 12 uur

Wijk noord houdt opnieuw een M.P.Z. middag op zondag 23 februari 2014 ten huize van de familie Haverkorn, Lin-dendreef 14, 1780 Wemmel, tel.02 460 42 86.
U bent uitgenodigd (direct na de kerkdienst). Soep en broodjes staan zoals altijd weer klaar.
Was u er vorig jaar niet bij, dan hebt u nu een kans om dat goed te maken door er wél bij te zijn. U kunt komen om te luisteren, maar…. het zou heel fijn zijn als u een voor-dracht zou kunnen doen, b.v. een gedicht voordragen, een lied zingen of een concertje geven met eigen instrument of op de piano ter plaatse. Ook een koortje mag.
We hebben als thema ‘succes’ gekozen.
Wat is succes? Is het een zegen? Is er een groot verschil tussen succes en zegen?
Succes heb je aan je zelf te danken. Aan je fantasie of intel-ligentie of aan je eigen prestatie.
In Gods koninkrijk gaat het niet om succes hebben, maar om de vraag of we gezegend zijn en we anderen tot zegen kunnen zijn, om vrucht dragen.
‘Succes’ mag op allerlei manieren voorgesteld worden. We laten het aan uw eigen fantasie over.
Annemarie Haverkorn en Nel Vrydag

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Bethlehemkerk in Anderlecht

Gemeenteavond rond Joseph Wresinski