Met overtuiging: Gender

18 april 2012, 19.30 uur
Amazone, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel

De VPKB Werkgroep Christendom – Islam, onze kerk en enkele andere organisaties in Brussel nodigen u uit voor de laatste avond van de reeks ‘Met overtuiging’. Het thema is ditmaal ‘Gender’. (eerder kwamen “opvoeding” en “duurzaamheid” aan de orde). De avond kan zeker ook apart gevolgd worden.

Nieuwe mannen, macha’s en thuisblijfmoeders. Onze opvattingen en beelden over mannen en vrouwen lijken voortdurend aan verandering onderhevig. Waar heeft dat mee te maken? Zijn er ook veranderingen merkbaar binnen gezinsstructuren van etnisch-culturele minderheden? Vinden we
in de islam figuren, rolmodellen, denkers die de hedendaagse stereotiepe genderrollen doorbreken of nuanceren? Waarom associëren we machogedrag meer met de ene cultuur dan met de andere? Is daar iets van aan? Deze avond is bij uitstek een gelegenheid om meer te horen over ontwikkelingen en evoluties in de islam. Aanbevolen!

Spreker: Ida Dequeecker (VOK en BOEH);
Praktijkverhalen: Merhaba, Sarah Avci (KAV Intercultureel), Shaireen Aftab (Ella).
Inschrijven (aanbevolen):
Citizenne 02 203 08 00, info@citizenne.be, of
Greet Heslinga 02 767 70 88, greetheslinga@skynet.be
Kosten: € 2
Organisatie: vzw Motief ism Citizenne, Davidsfonds, VOEM, VPKB-Werkgroep Christendom-Islam en PKB, Interreligieuze Dialoog van de kerk in Brussel

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Bethlehemkerk in Anderlecht

Gemeenteavond rond Joseph Wresinski