Maak je eigen preek

21 oktober 2014, 20 uur

Vorig jaar was het idee al geboren, maar nu wordt het echt concreet. We willen proberen om met een groepje mensen te gaan werken aan het maken van een eigen preek.

Dat doen we aan de hand van het boekje: ‘Als een leerling leren preken’ (Henk van der Meulen, red.) van verschillende hedendaagse toonaangevende universitaire theologiedocenten.

Het idee is dat iedereen na een jaarcyclus een volstrekt unieke en eigen preek heeft gemaakt. We beginnen met het uitzoeken van de tekst waarover je een preek zou willen maken, en dan doorlopen we rustig gaandeweg alle fasen die horen bij een goede preekvoorbereiding. Dat is vaak een proces waarbij je jezelf bevraagd voelt over wat je nu eigenlijk gelooft. Het uiteindelijke schrijven is daar maar een laatste fase van. Onderweg hebben we vast ook nagedacht over een liturgische inbedding van deze preek.

Het maken van een eigen preek is een bijzonder catechetisch project voor 2014/2015. Aan het eind van de jaarcyclus kun je kiezen of je deze preek geanonimiseerd wilt voorleggen aan een externe deskundige. Die kan dan zonder aanzien des persoons, al dan niet zijn of haar akkoord geven. Als de preek o.k. bevonden is, heeft de kerkenraad het goed gevonden dat hij in principe in onze kerk gehouden kan worden. Het idee was ooit geboren omdat er een nieuwe ‘noodpreek’ moet komen in de PKB; we zouden zo een aantal ‘noodpreken’ van eigen gemeenteleden klaar kunnen leggen, maar misschien is dat toch een beetje zuinig. Als blijkt dat er echt mooie preken voortkomen uit het werk van de deelnemers, is een verzoek om de preek sowieso een keer te houden zeker opnieuw aan de Kerkenraad voor te leggen. De Kerkenraad heeft aangegeven open te staan voor de vraag.

Maar hoe dan ook: of je nu wel of niet ooit de preek ten gehore zal brengen, het belangrijkste is het proces zelf. De weg er naartoe is intensief genoeg; aan het einde heb je in elk geval veel geleerd over jezelf, over de andere deelnemers, en over de kerkelijke praktijk van het houden van een kerkdienst. Een eerste avond is al gehouden in september, maar op dinsdagavond 21 oktober kun je nog instappen. De deelnemers tot nu toe zijn gelukkig allemaal heel erg verschillend qua leeftijd en achtergrond.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty