Lezingencyclus ‘Visie op de dood’

16 februari 2015, 20 uur

In Halle organiseert het Platform Levensbeschouwing Halle een serie lezingen onder de titel ‘Visie op de dood’.

Het Platform Levensbeschouwing Halle heeft tot doel om de verschillende levensbeschouwingen met elkaar in gesprek te laten gaan rond onderwerpen op het vlak van ethiek en levensbeschouwing.

Bij het programma ‘Visie op de dood’ zijn de volgende sprekers uitgenodigd:

Maandag 16 februari: Titus Rivas co-auteur van 2 boeken over bijnadoodervaringen (BDE´s). In zijn laatste boek behandelt Rivas casussen van BDE´s, die paranormale aspecten bevatten.

Vrijdag 13 maart: Johan Braeckman is onze gast. Hij is hoogleraar filosofie en schreef onder andere ‘De ongelovige Thomas heeft een punt.’ Braeckman heeft een sceptisch standpunt over bijnadoodervaringen.

Donderdag 2 april: Gerke Verthriest spreekt over omgaan met verlies. Gerke Verthriest heeft een therapeutische praktijk rond rouw en verlies. Zelf verloor zij een dochter 5 dagen na de geboorte.

Plaats: CC ´t Vondel, zaal 6 Possozplein 40, Halle Aanvangstijd: 20 uur Inkom: € 3 Reservatie: plhalle@hotmail.com

Jart Voortman

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty