Kompaskamp Dupleks

18 juli 2015, 10 uur

http://www.kompaskamp.be/dupleks/

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Komt allen tezamen!

Kerstviering op 25 december, aanvang: 9.45 uur