KMS/AMOS campagne Brussel

21 januari 2014, 14 uur

De KMS/AMOS campagne loopt van 18 december, de internationale dag van de Migrant, tot 31 januari 2014. Op 19 januari 2014 viert de katholieke gemeenschap de 100ste Katholieke Internationale dag van de migrant en de vluch-teling.

AMOS organiseert campagne-activiteiten in zeven cen-trumsteden en Brussel

Dinsdag 21 januari, 14 – 16 uur

Caritas International

Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Brussel

 

Hulpverlening voor niet-repatrieerbare immigranten?

 

Iemand die buiten zijn schuld niet kan terugkeren naar zijn/haar land van herkomst staat voor verschillende uitdagingen. Hoe kan je bewijzen dat je niet-repatrieerbaar bent?

Hoe kan je dat – vanuit die positie – tegelijk duidelijk maken t.a.v. het OCMW dat wettelijk gebonden is je steun te verlenen? Tijdens dit namiddaggesprek met vrijwillige en professionele hulpverleners verkennen we het thema en geven we elkaar goede concrete tips van aanpak.

Heb je vragen, ideeën of suggesties?

Schrijf ons: amos@kms.be

KMS/AMOS- Huidevettersstraat 165 – 1000 Brussel.

02/502 11 28

Info:

www.kms.be

www.facebook.com/kmsbeweging

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty