Kerstconcert met Vocaal Ensemble Gaudeamus in Dilbeek

16 december 2017, 16 uur

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Komt allen tezamen!

Kerstviering op 25 december, aanvang: 9.45 uur