Kerkkriebels: “Een ander geluid”

8 november 2015, 10.15 uur

Op het moment dat u dit leest, is er nog maar een korte tijd te gaan tot 8 november.
De voorbereidingen voor de Kerkkriebels zijn in hun laatste fase gekomen. Zoals u weet, hebben we dit jaar verschillende ‘goede doelen’ waar de opbrengst naartoe gaat: naar de geluidsinstallatie in onze kerk; naar de vervanging van zonnepanelen voor een ziekenhuis in Republiek Guinee (ofwel Guinee Conakry); en naar een speciaal onderhoudsproject van ons partnerdistrict Kirinda in Rwanda. Dat laatste ‘goede doel’ staat in het teken van de ‘jumelage’, het partnerschap tussen de kerkdistricten ABL en Kirinda.

Als u nog goederen of diensten wilt aanbieden voor de veiling, dan kunt u daarover nog contact opnemen met Theo Orie. Als u liever iets te eten wilt aanbieden voor de buffettafel – het mag exotisch! – dan kunt u nog steeds terecht bij Janneke Wilbrenninck. Ze kunnen u vertellen waar wel of geen nood aan is.

Belangrijk is vooral, dat het een dag van ons allemaal wordt. Uw mooiste bijdrage waar we op hopen, is dat u de tijd neemt om deel te nemen aan dit jaarlijkse gebeuren. U kunt de affiche in het midden van de Kerkbrief uitnemen en ergens ophangen waar ze door anderen gezien wordt. Wie weet, kunt u daarmee anderen uitnodigen om eens bij ons te komen kijken.

Hartelijke groeten:
ds. Douwe Boelens

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty