Kerkkriebels 2018: Kom op voor je kerk!

21 oktober 2018, 10 uur

Noteer alvast de datum van de jaarlijkse Kerkkriebels in uw agenda: 21 oktober.

De voorbereidingsgroep heeft “de koppen al weer bij elkaar gestoken” om er een leuke ontmoetings- en fondsenwervingsdag voor jong en oud van te maken!
De hoofdingrediënten zullen weer zijn: een anders dan anders kerkdienst, dienstenveiling en gezamenlijke lunch van zelfgemaakte schotels. Maar er zullen ook de nodige verrassingen zijn. Met het bepalen van het thema waren we snel klaar. Iedereen zag meteen iets in het thema van de jaarlijkse Kerkbalansactie: Kom op voor je kerk!

Waarom dit thema ook niet een rol laten spelen doorheen het jaar?
Dit the

ma daagt ons en ook onze kerk uit! Want je kunt de vijf woorden op verschillende manieren lezen en interpreteren. Kijk maar naar het logo! (gemaakt door Cathrien Orie, met dank!)

Ook het oude christelijke symbool van de vis, zal figuurlijk maar ook letterlijk, een plaats krijgen. Vissen en voeding bijvoorbeeld. De aandacht voor ons voedsel zal die dag zeker ook een rol gaan spelen.
We willen aansluiten bij de campagne van Ecokerk: Het klimaat ligt op ons bord. Kies lokaal.

U vindt het nog wat cryptisch allemaal. Dat klopt! Onze fantasie is nog volop bezig!
Wat we nu al graag willen doorgeven is:

Zoals elk jaar is een deel van de opbrengst voor een goed doel. Het goede doel hopen we u in september te kunnen meedelen.

Wordt vervolgd!

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Bethlehemkerk in Anderlecht

Het klimaat ligt op ons bord