Kerkkriebels 2017

22 oktober 2017, 10.15 uur

Jaarlijks ontmoetings- en inzamelingsevenement van de Protestantse Kerk Brussel

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Bethlehemkerk in Anderlecht

Kom op voor je kerk!