Kerkkriebels

15 november 2020, 10.15 uur

De editie van Kerkkriebels dit jaar gaat door op zondag 15 november!
We moeten noodgedwongen kiezen voor een alternatieve aanpak. Geen dienstenveiling zoals gebruikelijk, geen gezamenlijke lunch, geen pannenkoekenstand, geen tombola voor de kinderen.

De kerkdienst zal ‘anders-dan-anders’ zijn. Verbindend voor jong en oud!
Er is koffie na de dienst en er zullen broodjes en soep geserveerd worden.
“Kerkkriebels” is bedoeld om elkaar te ontmoeten, maar ook om giften te werven voor de kerk en voor een goed doel.

Het is nog maar de vraag in hoeverre dat gaat lukken. De voorbereidingsgroep, die anders al in juni samenkomt, denkt nog na over wat mogelijk is. Suggesties zijn welkom!
Als u foto’s heeft van recente gemeenteactiviteiten voor een PowerPoint presentatie, kunt u die doorsturen naar Theo Orie (orie.theo@gmail.com).
Wie mee wil doen met de voorbereiding, heel graag! Laat het me weten (greetheslinga@skynet.be).

En nu maar hopen dat het coronavirus ook deze plannen niet weer verstoort. Meer informatie volgt nog!

Greet Heslinga (coördinatie)

PS: Een aantal aangeboden diensten op Kerkkriebels 2019 zijn nog niet doorgegaan. Dit wordt opgevolgd en u krijgt zeker vroeg of laat nog een uitnodiging.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht