Kerken met Stip

14 juni 2015, 12 uur

Kerken met Stip is een organisatie die kerken van allerlei richtingen aanspreekt met de vraag of zij zich willen openstellen voor ex-gedetineerden.

De organisatie is in Nederland ontstaan en groot geworden, en brengt nu zo’n 70 kerken samen in een netwerk van kerken die oog hebben voor ex-gedetineerden. De op dit terrein actieve leden van die kerken ontmoeten elkaar jaarlijks op een studiedag waarop ook ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Het idee is dat dit netwerk ter beschikking is voor gevangenispastores van allerlei geloofsrichtingen om voor iemand bij het verlaten van de gevangenis, wat een eventueel geestelijk onderkomen betreft, de juiste aansluiting te vinden.
Willen wij een Kerk met Stip worden? Wel, voor die vraag is het nog veel te vroeg. Wel komt ds. Christiaan Donner, gevangenispredikant in Den Haag, op zondag 14 juni naar ons toe om in en na de dienst iets over ‘Kerken met Stip’ te vertellen.

Ondertussen kunt u alvast nader kennismaken via www.kerkenmetstip.nl

Ds. Anne Kooi

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty