Jeugdkerk

7 mei 2017, 10.15 uur

Geluk is…

Op zondag 7 mei komt ds. Anne Kooi mee naar onze Jeugdkerkviering. Dan maken we samen plannen voor de Jeugddienst van 21 mei Thema: Geluk is…

Iedereen die daar weleens over nadenkt – en wie doet dat niet? – is van harte welkom!

Namens het JK-team, Annet Sinnema

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty