Jaarlijkse Gemeentevergadering

10 april 2016, 11 uur

Uitnodiging gemeentevergadering op zondag 10 april 2016 om 11.45 uur

De kerkenraad nodigt u uit op de jaarlijkse gemeentevergadering.


 

Agenda

 1. Opening van de vergadering – ds. A. Kooi
 2. Verkiezing ambtsdragers
 3. Vaststelling quorum
 4. Vaststelling agenda
 5. Viering Heilig Avondmaal
 6. Open kerkdienst
 7. Verslag van de gemeentevergadering van 26 april 2015
 8. Verslagen van de verschillende commissies en organen (zie blauwe katern in deze Kerkbrief)
 9. Financieel verslag 2015 – jaarrekeningen financieel verslag/begroting 2015
 1. Goedkeuring van het gevoerde beleid
 2. Uitslag verkiezingen ambtsdragers
 3. Rondvraag
 4. Sluiting door de voorzitter van de kerkenraad ds. Anne Kooi.

       Han Rooze, moderator van de Kerkenraad

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty