Hervormingsdienst in Vilvoorde

30 oktober 2016, 10 uur

Allemaal naar Vilvoorde!

Ook dit jaar zullen we de Hervormingsdienst elders vieren. We zullen dit jaar te gast zijn bij de protestantse gemeente van Vilvoorde in de William Tyndale-Silokerk. De protestantse gemeente van de Bethlehemkerk in Anderlecht wordt daar ook verwacht. De dienst in Vilvoorde begint om 10 uur.  De dienst begint wat vroeger dan  wij gewend zijn, maar op diezelfde zondag gaat de wintertijd in, zodat u voor uw gevoel een uurtje extra de tijd heeft om naar de kerk in Vilvoorde te komen.

Zoals u weet, zijn we als drie kerken die tot de ‘kring’ Brussel behoren bezig met een 5-jarige pelgrimage ter voorbereiding van de grote Hervormingszondag eind oktober volgend jaar. Zo komen we als erfgenamen van de Reformatie in onze streken telkens bij elkaar over de vloer. In 2013 was het thema ‘Sola Scriptura’, alleen de Schrift (Bijbel); we waren ook toen te gast bij de William Tyndale Silokerkgemeente in Vilvoorde. In 2014  vierden we in Anderlecht de herinnering aan de uitspraak van Erasmus ‘Ecclesia semper reformanda est’, wat vertaald is ´de kerk is (moet) eeuwig in staat van hervorming (zijn)´. In 2015 was het thema ‘Sola Fide’, ´door het geloof alleen´; dat hebben we gezamenlijk gevierd in onze protestantse kerk in Brussel. In 2017 zal de slotviering van deze pelgrimage zijn, opnieuw in Anderlecht gehouden. Dan is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen sloeg op de deur van de slotkerk van Wittenberg (31 oktober 1517).

Dit jaar in Vilvoorde komt het thema ‘Soli Deo Gloria’ aan de orde; dat is ‘alleen God de eer’.

Voor deze zondag is er in onze kerk dan geen dienst voorzien. Wanneer u het lastig vindt om op eigen gelegenheid naar Vilvoorde te komen, kunt u het Kerkelijk Bureau bellen of een email sturen om aan te geven dat u graag met iemand mee wilt rijden. Dan zal de koster op zoek gaan naar een gemeentelid dat u kan ophalen voor de hervormingsdienst en daarna weer thuisbrengen.

Alle gegevens op een rijtje:

Zondag 30 oktober om 10.00 uur (wintertijd geeft een uur extra!) wordt onze kerkdienst verplaatst naar de William Tyndale-Silo kerk, Rondeweg 3 bus 1, 1800 Vilvoorde.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty