Hemelvaartsdag, dauwtrappen in Wemmel

10 mei 2018, 6 uur

Wie heeft er zin om mee te doen? Als er minstens tien deelnemers zijn, gaan we dit jaar op Hemelvaartsdag in alle vroegte een wandeling maken en genieten van de natuur. Daarvoor moet je wel vroeg uit de veren, want we verzamelen om 6.00 uur bij het echtpaar Haverkorn in Wemmel.
We maken een fikse wandeling, georganiseerd door Ko van der Meer, en daarna krijgen we een goed ntbijt. Om een uur of tien volgt een feestelijke bijeenkomst voor alle belangstellenden. Je hoeft dus niet aan de wandeling deel te nemen om later mee te doen aan de bijeenkomst.
Opgeven moet wel, omdat we moeten weten of er tien mensen meedoen. De eerste zeven personen hebben zich al opgegeven! Opgeven kan bij Annemarie Haverkorn, Ko van der Meer of bij mij zelf.

ds. Douwe Boelens

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty