Geuzenfeest, Sint-Maria-Horebeke

14 augustus 2016, 10 uur

“Feest zonder grenzen”

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Komt allen tezamen!

Kerstviering op 25 december, aanvang: 9.45 uur