Geuzenfeest, Sint-Maria-Horebeke

14 augustus 2016, 10 uur

“Feest zonder grenzen”

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty