Geuzenfeest in Horebeke

18 augustus 2019, 10 uur

16de Geuzenfeest “Kom op voor kinderen”
zondag 18 augustus, Korsele, Maria Horebeke
Eén dag in het jaar zet de Protestantse gemeente van Horebeke de grenzen wijd open tussen mensen van verschillende origine en geloofsovertuiging, aan de hand van een oecumenisch samenzijn, een panelgesprek, kinderanimatie, sfeervolle muziek en lekker eten.
Dit jaar is er extra-aandacht voor de allerkleinsten door hun uitdagingen en problemen centraal te stellen. Dit gebeurt door in gesprek te gaan met Bruno Vanobbergen, die 10 jaar lang kinderrechtencommissaris is geweest. In die hoedanigheid is hij vaak in de bres gesprongen voor kinderen van vluchtelingen en is hij een pleitbezorger van een kinderpardon.
Ook Vlaamse kinderen die te maken kregen met huiselijk geweld konden op zijn steun rekenen. Het gesprek zal opnieuw in goede banen worden geleid door Piet Piryns.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Actie Vrijwillige Bijdragen 2020