Gemeentevergadering

26 april 2020, 11.45 uur

De Kerkenraad nodigt u allen van harte uit voor de Gemeentevergadering die dit jaar op 26 april is gepland. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen rond het Coronavirus nauwlettend volgen. We houden er ook rekening mee dat we eventueel moeten uitwijken naar een latere datum. Dat laten we u dan natuurlijk op tijd weten. Hierna vindt u de voorgestelde agenda voor de Gemeentevergadering.

Het zal u niet ontgaan dat die agenda ‘een hele boterham’ is omdat er naast de gebruikelijke onderwerpen ook zaken als het Visie- en Beleidsplan 2020- 2025, en de vacante predikantsplaats op de agenda staan. Om onze tijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken, zouden we u willen oproepen om eventuele vragen en opmerkingen die u nu al heeft, schriftelijk voor te leggen aan de Kerkenraad. Bij het inleiden van de desbetreffende agendapunten kunnen we dan al rekening houden met uw punten. Voor de verkiezingen van de leden van de Kerkenraad en de Raden van Bestuur zal, zoals gebruikelijk, de mogelijkheid bestaan om voorafgaand aan de Gemeentevergadering schriftelijk te stemmen als u er niet bij kunt zijn.

Tijdens de Gemeentevergadering op 5 mei 2019 werd gesuggereerd dat een omschrijving wordt gegeven van de rol en functie van “Gemeenteleden van Dienst”:

“Gemeenteleden van dienst zijn ervaren gemeenteleden die tijdens de eredienst de ambtsdrager assisteren, bijvoorbeeld bij de collectes en het bedienen tijdens de Tafel van de Heer” .

Als de Gemeentevergadering op 26 april 2020 deze zin goedkeurt, zal die worden opgenomen in de Préambule van het Plaatselijk Reglement, en zullen de nodige wijzigingen worden aangebracht in het Vademecum. We hopen op een vruchtbare Gemeentevergadering.

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Dubbel Jubileum van de Protestantse Kerk Brussel op 6 en 7 juni