Gemeenteoverleg: ‘Kerk met Stip’

28 februari 2016, 12 uur

Kerk met Stip

Op zondag 28 februari komt onze oud-predikant Henk van Tilburg bij ons op bezoek! Tijdens de kerkdienst zal hij waarschijnlijk al aanwezig kunnen zijn en daaraan zijn medewerking verlenen. Maar na de kerkdienst en na het koffiedrinken hebben we weer een gemeenteoverleg, en daar komt hij speciaal voor.

Henk komt ons vertellen over zijn ervaringen met Kerken met Stip. Hierbij zijn toelichting:

“Het was een bijzondere verrassing om door ds. Anne Kooi uitgenodigd te worden om naar Brussel te komen.
Het is tenslotte al weer 28 jaar geleden dat ik mijn binding als predikant aan de Guido de Brèskerk in de Leon Lepagestraat beëindigde, door het beroep aan te nemen naar de Protestantse Gemeente in Zeewolde in Flevoland.

Gelukkig ben ik een aantal keren uitgenodigd om voor te gaan in een kerkdienst, zodat we het goede contact hebben kunnen onderhouden. Dat ds. Kooi mij vroeg om deel te nemen aan de bezinning rond Kerk met Stip was ook een verrassing. Ik kende het netwerk Kerken met Stip al vanaf de oprichting, omdat ik ook in ’s-Hertogenbosch, waar ik van 1993 tot mijn emeritatie in 2008 hulpdiensten verrichtte bij het Justitiepastoraat in
het huis van bewaring, en in het diaconale project voor de opvang van dak- en thuislozen regelmatig te maken had met mensen die uit detentie kwamen, en vervolgens grote moeite hadden om hun weg weer te vinden in de maatschappij.

Daardoor weet ik uit de praktijk hoe belangrijk het is, dat er gastvrije kerkgemeenschappen zijn waar mensen die een nieuw begin willen maken met hun leven, opgevangen worden en een ondersteunend netwerk krijgen aangeboden.

Maar mijn eerste ervaringen in het justitiepastoraat deed ik op in die periode van 7 jaar in Brussel. Met goedkeuring van de kerkenraad werd ik benoemd tot protestants aalmoezenier in de gevangenis van Sint Gillis. Ik kwam daar in aanraking met een wereld die ik niet kende, waar ik mensen ontmoette in een bijzonder moeilijke fase van hun leven, met een groot verlangen een nieuwe start te mogen maken. Toen bestond het
netwerk Kerken met Stip nog niet, maar het Protestants Sociaal Centrum vervulde wel een belangrijke rol, door gastvrijheid en hulp te bieden aan migranten, vluchtelingen, en ex-gedetineerden.

Dus de goede diaconale traditie van de gastvrijheid voor mensen die hulp en zorg nodig hebben is er in Brussel al lang. Dat deze traditie versterkt wordt door het netwerk Kerken met Stip is een goede zaak. Ik zie ernaar uit om mee te werken aan de bezinning rond dit bijzondere diaconale werk.

Henk van Tilburg“

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty