Gemeentemiddag ‘Verbeelding’

22 februari 2015, 13 uur

In voorgaande jaren hadden we zgn. ‘MPZ-middagen’ met Muziek, Poëzie en Zang. Dit jaar hebben we voor een iets andere opzet gekozen, en daarom spreken we gewoon over ‘Gemeentemiddag’. We hebben gekozen voor het thema ‘Verbeelding’, omdat we in kleine groepjes Bijbelverhalen willen uitbeelden, die dan door andere groepjes geraden moeten worden om punten te verzamelen. Ook zullen er mensen zonder praten, met hun handen, (Bijbelse) uitdrukkingen en gezegden uitbeelden. Wie het eerst de oplossing vindt, verdient punten. Kortom: meer dan in andere jaren zal de middag een spelelement hebben.

Daarnaast zal er het een en ander (soep met broodjes) te eten en te drinken zijn. En natuurlijk is er ook gelegenheid voor andersoortige bijdragen: verhalen, gedichten, liederen, muziek. Mocht iemand iets van dien aard willen verzorgen, dan kan die persoon zich daarvoor van tevoren aanmelden. Iedere bijdrage blijft van harte welkom. De Gemeentemiddag ‘Verbeelding’ vindt plaats op zondagmiddag 22 februari om ongeveer 13 uur: meteen na kerktijd.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty