Gemeenteavond rond Joseph Wresinski

22 november 2018, 20 uur

Er bestaat een ‘Werelddag van verzet tegen extreme armoede’: 17 oktober van ieder jaar. Die dag houdt verband met een persoon en met een beweging: met Joseph Wresinski en het door hem opgerichte ‘ATD Vierde Wereld’.
Wresinski (1917 – 1988) was een Franse priester, die de kant koos van de arme mensen met wie hij in zijn parochie te doen had; hij was zelf ook iemand die in armoede was opgegroeid. Over zijn leven is in 2012 een film gemaakt: “Joseph, l’Insoumis”, in het Nederlands vertaald als “Joseph de Rebel/van wanhoop tot verzet”.

De film ontleent zijn kracht o.a. aan het feit dat er zowel professionele acteurs als gelegenheidsacteurs die zelf uit de armoede kwamen, aan mee hebben gewerkt.
Op de gemeenteavond zullen we aandacht voor Joseph Wresinski en voor ATD Vierde Wereld hebben.
Wat maakte deze man tot een heilige voor onze tijd?
De avond wordt op donderdag 22 november in de krocht gehouden. Begint om 20.00 uur.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

18 augustus 2019 – Geuzenfeest in Korsele