Gedenken W.O. I; 3 oktober 2014

3 oktober 2014, 12 uur

Geadviseerd door een drietal predikanten uit de Westhoek, heeft de voorzitter van de Synodale Raad een programma uitgewerkt waarbij iedereen die dat wenst welkom is. Wel moet men over eigen vervoer kunnen beschikken.

Op vrijdag 3 oktober zullen achtereenvolgens een Engels, een Belgisch en een Duits oorlogskerkhof worden bezocht, waar telkens een stiltemoment zal worden gehouden en een tekst en/of een hymne en/of een lezing en/of een gebed zullen klinken. Ook is het de bedoeling om een bezoek te brengen aan de Ieperse Menenpoort waar een
kranslegging wordt gepland en een gezamenlijke verklaring wordt uitgesproken. De dag van gezamenlijk gedenken eindigt met een liturgisch moment in het kerkgebouw van de Verenigde Protestantse Kerk in België te Ieper, geleid door onze protestantse legeraalmoezeniers.

Zeer waarschijnlijk kunnen we voor deze dag tevens rekenen op een muziekkapel van het Belgisch Leger en op een eredetachement militairen. Naast de Präses van de
Evangelische Kirche im Rheinland is ook Canon Jack MacDonald (Anglicaanse kerk) uitgenodigd. Ook de Duitse attaché van het Belgische Leger en de Provinciecommandant
van West-Vlaanderen worden uitgenodigd. Personen die ons gezelschap willen volgen of een deel van het programma willen meemaken (in beide gevallen met eigen vervoer), kunnen nu al de datum vrijhouden.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty