Feest in het Protestants Sociaal Centrum

2 oktober 2015, 18 uur

Op vrijdag 2 oktober vindt weer het jaarlijkse feest plaats van het PSC. Plaats van handeling is Cansstraat 12, 1050 Elsene.

U bent van harte welkom vanaf 18:00 uur. Zoals gebruikelijk wordt er in een lekkere maaltijd voorzien. Deze keer is dat echte waterzooi. Het geheel wordt opgeluisterd door een accordeonist. Een gezellige avond is verzekerd! Kaarten, voor de prijs van Euro 10, zijn verkrijgbaar na de zondagsdienst en op 2 oktober aan de ingang van de zaal.
Jenny van Drimmelen
Protestants Sociaal Centrum

Project individuele opvang
Al sinds 15 jaar, werken CIRE, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en hun partnerorganisaties samen met de overheid, teneinde asielzoekers op te vangen. In dit kader, geven de ngo’s een individuele en aangepaste opvang.
Dit project wil zo de autonomie van de asielzoekers stimuleren en hun privé en gezinsleven beschermen. Dit opvangnet, enig in zijn soort in Europa, voorziet dat een persoon in asielprocedure recht heeft op een aangepaste huisvesting, evenals een sociaaljuridische begeleiding. In dit kader, stellen de ngo’s individuele huisvesting ter beschikking, beheerd door de organisaties.

In het kader van deze individuele opvang, beschikt het PSC over 5 appartementen, zowel in haar eigen gebouwen als elders in Brussel. Deze kleinschalige structuren bevorderen de autonomie en de integratie van de gezinnen in de buurt, terwijl hun privacy toch beschermd blijft.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

18 augustus 2019 – Geuzenfeest in Korsele