Doopdienst, 28 juni 2015

28 juni 2015, 10.15 uur

Op 28 juni 2015 deden de ouders van het echtpaar Kitoko, Eugène en Fato, opnebare belijdenis van hun geloof. In dezelfde dienst werden hun kinderen Rosaline en Giovanni gedoopt.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Komt allen tezamen!

Kerstviering op 25 december, aanvang: 9.45 uur