Doop- en Belijdenisdienst

23 oktober 2016, 10.15 uur

Op 23 oktober 2016 werd Elien Houbrechts gedoopt in een feestelijke dienst. Haar moeder, Leen Vanhaelen, deed daarvóór belijdenis van haar geloof. Elien werd gedoopt door ds. Douwe Boelens. De ouderling van dienst was dhr. Rob van Drimmelen. Na de belijdenis en de doop werd de gemeente toegezongen door Julianna Boelens.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty