Dienst voor de Eenheid der Christenen

20 januari 2015, 20 uur

De week van gebed voor de Eenheid van de Christenen (18 tot 25 januari 2015) zal in het teken staan van DORST en WATER (Joh. 4 : 7).
Het thema voor deze week van gebed is ons aangereikt uit Brazilië. Dat land heeft veel zoetwaterreservoirs. Je hebt ook voortdurend water nodig, omdat in grote delen van Brazilië de temperatuur hoog is.
De Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 kende de dorst ook. Zij ging water putten op het heetst van de dag, want dan hoopte ze geen van de vrouwen die over haar roddelden tegen te komen. Maar Jezus komt bij de waterput. Hij knoopt een gesprek aan, niet met een preek maar met een verzoek: ‘Wil je me te drinken geven ?’ Hij heeft zelf dorst. En Hij spreekt over de behoefte aan levend water.

Elk mens heeft dorst – dorst naar levend water: dat zijn twee facetten die in deze Week van Gebed terugkeren. En wellicht doen we, samen biddend, de ontdekking dat we allen één zijn in onze afhankelijkheid van de bron. Samen met de rooms-katholieken en de anglicanen van Tervuren en Overijse, zullen wij, naar jaarlijkse gewoonte, op dinsdag 20 januari om 20 uur, weer een oecumenische kerkdienst houden in de parochiekerk van Vossem. Het ‘inzingen’ van de liederen begint al om 19:45 uur. Na de dienst wordt er een drink aangeboden in het nabijgelegen parochiecentrum.
Allen daarheen! Noteer de datum nu alvast in uw agenda.

O. Chrispeels

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty